Go to Top

KOTWY powinny być przykręcane do okien podczas montażu. Ich ilość zależy od rozmiaru produktu.

BEZPIECZNA KLAMKA
Mechanizm zabezpieczający działa dzięki zastosowany przez Roto w technologii „TiltFirst”. Po przekręceniu klamki o 90° skrzydło okna blokowane jest w pozycji uchylnej. Klamka nie pozwala na przej­ście skrzydła z pozycji uchylenia do otwarcia. Dopiero przekręcenie klucza zwalnia blokadę i umożliwia ustawienie klamki w położeniu pio­nowym oraz otwarcie okna.

CIEPŁA RAMKA
Przy zastosowaniu ciepłej ramki zmniejszamy w oknach zjawisko mostków termicznych, co podwyższa odczuwalną temperaturę w pobliżu okna oraz zmniejsza wyroszenia na szkle.

TRZY SZYBY
Szyby zespolone dwukomorowe, których współczynnik przenikania ciepła wynosi U=0,5-0,7 W/m*K poprawiają parametry termoizolacyjne okna.

SZYBY DEKORACYJNE
Jeżeli chcesz uzyskać oryginalną aranżację wnętrza dostosowaną do Twoich potrzeb zastosuj szyby ornamentowe, matowe, barwione w masie grafitowej, brązowej, niebieskiej lub też zielonej.

TAŚMA ZABEZPIECZAJĄCA
Taśmę zabezpieczającą profil PCV powinno się usunąć nie później niż 3 miesiące po wyprodukowaniu, niezwłocznie po zamontowaniu okien. Nie należy stosować żadnych rozpuszczalników, ani środków chemicznych, gdyż może to doprowadzić do odbarwienia się profilu.

PROFIL
Stosowany w firmie ATLANT profil produkowany jest ze stabilizatorów wapienno-cynkowych dzięki temu jest przyjazny dla środowiska.

WZMOCNIENIA
Jeżeli nie zostają zastosowane wzmocnienia w skrzydłach i ramach okna mogą ulec deformacji. Natomiast stosowane przez naszą firmę ocynkowane wzmocnienia zapobiegają przed powstawaniem korozji oraz mają prubość od 1,5-2,0mm, zależnie od rozmiarów produktu.

NAWIEWNIKI
Aby uzyskać stałą wentylację w pomieszczeniu bez potrzeby ciągłego otwierana lub uchylania okna warto jest zastosować nawiewniki dzięki, którym mamy automatyczny i trwały system wentylacji, jak również brak możliwości skraplania pary wodnej na oknach i nadprożach co w rezultacie eliminuje powstawanie pleśni i grzybów.

SAMOZAMYKACZ
Samozamykacz zapewnia szybkie i pewne zamknięcie drzwi za osobą wchodzącą oraz ochronę przed ucieczką ciepłego powietrza z pomieszczenia i całego budynku.

ZATRZASK BALKONOWY
Zatrzask balkonowy zabezpiecza przed zatrzaśnięciem drzwi balkonowych od zewnątrz, bez konieczności ich zamykania za pomocą klamki.

STOPNIOWY UCHYŁ
Dzięki stopniowemu uchylaniu jest możliwość regulowania stopnia odchylenia płaszczyzny skrzydła od 3 do 7 różnych położeń. Funkcja ta przydatna jest szczególnie w oknach zamontowanych w pomieszczeniach, w których powstaje nadmiar wilgoci.

HAMULEC W KLAMCE
Hamulec w klamce służy do zablokowania skrzydeł rozwiernych i rozwierno-uchylnych
w pozycji otwarcia, blokuje skrzydło pod dowolnym kątem powyżej ok. 10° aż do pozycji skrajnej
Zablokowanie skrzydła możliwe jest poprzez pełne przekręcenie klamki z położenia środkowego do dołu lub do góry. W skrzydłach rozwierno-uchylnych – zawsze do pozycji zamknięcia.

BLOKADA BŁĘDNEGO POŁOŻENIA KLAMKI
Dzięki tej funkcji w chwili, gdy skrzydło okna jest otwarte automatycznie blokuje się możliwość położenia klamki w pozycji uchylnej. Unikniemy wówczas wyczepiani się górnego zawiasu.

MIKROWENTYLACJA
W standardzie naszych okien montowana jest funkcja mikrowentylacji, którą umożliwia przekręcenie klamki okiennej w odpowiednie położenie, różne od pozycji poziomej. Wówczas między ramą, a skrzydłem powstaje mała szczelina, która zapewnia stały, w miarę kontrolowany dopływ świeżego powietrza.

Ten post dostępny jest także w języku: angielski

Menu Title
ATLANT

ATLANT