Go to Top

Osoby, które są zainteresowane pracą w firmie ATLANT proszone są o dostarczenie do Biura swojego CV z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Osoby ubiegające się o pracę w firmie ATLANT powinny dostarczyć również: 

  • Kserokopie świadectwa szkolnego z ostatniej ukończonej szkoły lub dyplomu z ostatniej ukończonej uczelni;
  • Kserokopie świadectw pracy;
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń.  

Firma ATLANT zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane aplikacje zgłoszeniowe.

Dokumenty (z zaznaczeniem nazwy stanowiska) prosimy dostarczyć do Biura firmy osobiście, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres:
praca@okna-atlant.pl.

ATLANT
Michał Mioduszewski
ul. Klepacka 1A
15-634 Białystok

Menu Title
ATLANT

ATLANT