Údaje společnosti

ATLANT
Michał Mioduszewski

ul. Świerkowa 5
18-106 Baciuty,


NIP: 723-156-34-39
REGON: 200207249


BANK ZACHODNI WBK
Nr konta PLN
PL47 1090 2587 0000 0001 0933 9968


Kancelář

534-780-238 – Grażyna (logistika/servis), mail: logistyka@okna-atlant.pl , serwis@okna-atlant.pl


533-660-663 – Małgorzata (faktury), mail: rozliczenia@okna-atlant.pl


533-660-663  – Ewelina (lidské zdroje/účetnictví), mail: biuro@okna-atlant.pl, windykacja@okna-atlant.pl


791-952-125 – Julita (proforma, projekty EU), mail: naleznosci@okna-atlant.pl, praca@okna-atlant.pl

Prodej: Polsko, export

+48-790-577-324


+48-790-577-241


 wyceny.lv@okna-atlant.pl


oblast obsluhy: LITVA; LOTYSKO


zákaznický servis v RUŠTINĚ


Prodej: ČESKÁ REPUBLIKA, SLOVENSKO, MAĎARSKO

+ 48 533 660 663 – Karolina  nabidky@okna-atlant.pl


+ 48 577 617 417 – Dawid  arak.hu@okna-atlant.pl


oblast obsluhy: ČESKÁ REPUBLIKA, SLOVENSKO, MAĎARSKO


zákaznický servis v těchto jazycích: ANGLIČTINA, ČEŠTINA, SLOVENŠTINA


Obchodní zástupci

(85)-719-48-15 – Gabriela (kancelář-stacionární)


791-577-202 – Tatiana (oblast: Litva), mail: wycenylt@okna-atlant.pl


570-419-416 – Viktoriya (oblast: Estonsko), mail: wyceny.ee@okna-atlant.pl


790-577-241 – Natalia (oblast: Lotyšsko) ,mail: wyceny.lv@okna-atlant.pl


881-715-711 – Veronika (oblast: Litva), mail: wyceny.lt@okna-atlant.pl


577-615-911 – Veronika (oblast: Česká republika/Slovensko), mail: nabidky@okna-atlant.pl


577-617-417 – Adam (oblast: Maďarsko, Německo, Rakousko), mail: arak.hu@okna-atlant.pl


691-952-126 – Gabriela (oblast Polska) mail: zamowienia@okna-atlant.pl


Dariusz – technolog export, mail: zamowienialt@okna-atlant.pl


Anna – technolog export, mail: zamowienialv@okna-atlant.pl


791-339-125 – Gabriela (technolog Polsko), mail: zamowienia@okna-atlant.pl


Oddělení logistiky

+48-534-780-238


logistyka@okna-atlant.pl


Servis

+48-570-490-422


serwis@okna-atlant.pl


Naše výrobky:

Facebook