UE

Atlant Michał Mioduszewski realizuje projekt nr WND-RPPD.01.03.00-20-0425/23 pn. „Wsparcie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie ATLANT Michał Mioduszewski”

134 /

Atlant Michał Mioduszewski realizuje projekt nr WND-RPPD.01.03.00-20-0425/23 pn. „Wsparcie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie ATLANT Michał Mioduszewski” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0425/23-00 zawartą dnia 17 lipca 2023 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wzmocnienie inwestycji w przedsiębiorstwach. Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa ATLANT Michał Mioduszewski na krajowym i międzynarodowym rynku stolarki okiennej poprzez wprowadzenie nowego produktu w postaci okien z pakietami szybowymi z zastosowaną technologią TERMOCORNER, która zagwarantuje ich doskonałą termoizolacyjność oraz wygłuszenie hałasu.
Planowanymi efektami realizacji projektu są:
– wprowadzenie innowacyjnej technologii do procesu produkcyjnego
– zwiększenie innowacyjności poprzez wdrożenie wyników prac B+R i doposażenie w nowoczesne
maszyny
– zwiększenie uwzględniania kwestii środowiskowych poprzez wdrożenie ekoinnowacji

Wartość projektu: 8 543 273,18 PLN
Dofinansowanie: 4 167 450,33 PLN

Uzyskanie wsparcia z Funduszy Europejskich z projektu nr POPW.01.02.00-20-0043/20 pn. „Internacjonalizacja w działalności firmy ATLANT Michał Mioduszewski”

532 /

ATLANT Michał Mioduszewski z siedzibą przy ul. Świerkowa 5 , 18-106 Baciuty uzyskał wsparcie na projekt nr POPW.01.02.00-20-0043/20 pn. „Internacjonalizacja w działalności firmy ATLANT Michał Mioduszewski” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-20-0043/20-00 z dnia 01.03.2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Więcej

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa ATLANT Michał Mioduszewski poprzez zakup usługi doradczej – opracowanie modelu biznesowego i planu komercyjnego

483 /

ATLANT Michał Mioduszewski z siedzibą w Białymstoku uzyskał wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt RPPD.01.04.01-20-2622/20 pn. „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa ATLANT Michał Mioduszewski poprzez zakup usługi doradczej – opracowanie modelu biznesowego i planu komercyjnego” objęty umową o dofinansowanie nr UDA- RPPD.01.04.01-20-2622/20-00 z dnia 05.08.2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu , Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.
Celem projektu jest zwiększenie zdolności przedsiębiorstwa do udziału w procesach wzrostu innowacji, a tym samym do wzrostu transferu wiedzy, innowacji oraz technologii.
Planowanymi efektami realizacji projektu są:
wzrost konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa poprzez opracowanie kompleksowego modelu biznesowego oraz planu komercyjnego.
optymalizacja kosztów firmy w zmieniających się warunkach gospodarczych, poprzez uzyskanie środków na realizację usługi doradczej.

Wartość projektu: 61 131,00 zł
Dofinansowanie: 37 275,00 zł

 

Uzyskanie wsparcia z Funduszy Europejskich na projekt RPPD.01.03.00-20-0369/20 pn. Pasywne, zdrowe okn

512 /

Atlant Michał Mioduszewski z siedzibą przy ul. Klepacka 1A, 15-634 Białystok uzyskał wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt RPPD.01.03.00-20-0369/20 pn. Pasywne, zdrowe okna. objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0369/20-00 z dnia 28.04.2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3. Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

Więcej

Uzyskanie wsparcia na projekt nr POPW.01.02.00-20-0043/20 pn. „Internacjonalizacja w działalności firmy ATLANT Michał Mioduszewski”

568 /

ATLANT Michał Mioduszewski z siedzibą przy ul. Klepackiej 1A, 15-634 Białystok uzyskał
wsparcie na projekt nr POPW.01.02.00-20-0043/20 pn. „Internacjonalizacja w działalności
firmy ATLANT Michał Mioduszewski” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-
20-0043/20-00 z dnia 01.03.2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2
Internacjonalizacja MŚP.
Celem projektu jest internacjonalizacja przedsiębiorstwa na rynki Austrii i Niemiec w oparciu
o posiadany, konkurencyjny produkt – “ciepłe okno” w systemie Progress Light.
Efektami projektu są:
– badania marketingowe na rynkach docelowych,
– udział w międzynarodowych targach branżowych organizowanych na rynkach docelowych,
– przygotowanie kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno – prawnego,
– przygotowanie planu szczegółowej kampanii promocyjnej,
Wartość projektu: 674 443,44zł
Kwota dofinansowania: 306 135,80 zł

Możliwość składania ofert na opracowanie modelu biznesowego i planu komercyjnego dla firm zainteresowanych współpracą.

686 /

Firma ATLANT Michał Mioduszewski zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na opracowanie modelu biznesowego i planu komercyjnego w ramach Działania 1.4.1 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej

Masz pytanie? / У вас есть вопрос? / You have a question?
85 719 48 15
Facebook