3074 /
Facebook It
Tweet It
Pinterest It
Google Plus It

ATLANT Michał Mioduszewski z siedzibą przy ul. Klepackiej 1A, 15-634 Białystok uzyskał wsparcie na projekt nr POPW.01.02.00-20-0022/18 pn. „Internacjonalizacja szansą na rozwój przedsiębiorstwa ATLANT Michał Mioduszewski” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-20-0022/18-00 z dnia 14.12.2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.


Celem projektu jest internacjonalizacja przedsiębiorstwa na rynkach Czech, Słowacji i Węgier w oparciu o posiadany, innowacyjny na skalę europejską produkt – okno z powłoką z nanosrebra.
Efektami projektu są:
– badania marketingowe na rynkach docelowych,
– udział w międzynarodowych targach branżowych organizowanych na rynkach docelowych,
– przygotowanie kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno – prawnego,
– przygotowanie planu szczegółowej kampanii promocyjnej,
– wdrożenie oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych związanych z wejściem na nowe rynki.
Wartość projektu: 794 580,00 zł
Kwota dofinansowania: 532 100,00 zł

Masz pytanie? / У вас есть вопрос? / You have a question?
85 719 48 15
Facebook