Aktualności

Coneco/Racioenergia 2022 – 23-26.03.2022 r. na Słowacji, miasto Bratysława.

509 /

Nasi przedstawiciele będą obecni na targach Coneco/Racioenergia 2022 odbywających się w dniach 23-26.03.2022 r.
Zapraszamy na nasze wspólne stoisko, gdzie udzielać będziemy konsultacji i doradztwa dla osób zwiedzających targi i wystawców.

Więcej

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa ATLANT Michał Mioduszewski poprzez zakup usługi doradczej – opracowanie modelu biznesowego i planu komercyjnego

153 /

ATLANT Michał Mioduszewski z siedzibą w Białymstoku uzyskał wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt RPPD.01.04.01-20-2622/20 pn. „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa ATLANT Michał Mioduszewski poprzez zakup usługi doradczej – opracowanie modelu biznesowego i planu komercyjnego” objęty umową o dofinansowanie nr UDA- RPPD.01.04.01-20-2622/20-00 z dnia 05.08.2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu , Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.
Celem projektu jest zwiększenie zdolności przedsiębiorstwa do udziału w procesach wzrostu innowacji, a tym samym do wzrostu transferu wiedzy, innowacji oraz technologii.
Planowanymi efektami realizacji projektu są:
wzrost konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa poprzez opracowanie kompleksowego modelu biznesowego oraz planu komercyjnego.
optymalizacja kosztów firmy w zmieniających się warunkach gospodarczych, poprzez uzyskanie środków na realizację usługi doradczej.

Wartość projektu: 61 131,00 zł
Dofinansowanie: 37 275,00 zł

 

Uzyskanie wsparcia z Funduszy Europejskich na projekt RPPD.01.03.00-20-0369/20 pn. Pasywne, zdrowe okn

207 /

Atlant Michał Mioduszewski z siedzibą przy ul. Klepacka 1A, 15-634 Białystok uzyskał wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt RPPD.01.03.00-20-0369/20 pn. Pasywne, zdrowe okna. objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0369/20-00 z dnia 28.04.2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3. Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

Więcej

Uzyskanie wsparcia na projekt nr POPW.01.02.00-20-0043/20 pn. „Internacjonalizacja w działalności firmy ATLANT Michał Mioduszewski”

270 /

ATLANT Michał Mioduszewski z siedzibą przy ul. Klepackiej 1A, 15-634 Białystok uzyskał
wsparcie na projekt nr POPW.01.02.00-20-0043/20 pn. „Internacjonalizacja w działalności
firmy ATLANT Michał Mioduszewski” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-
20-0043/20-00 z dnia 01.03.2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2
Internacjonalizacja MŚP.
Celem projektu jest internacjonalizacja przedsiębiorstwa na rynki Austrii i Niemiec w oparciu
o posiadany, konkurencyjny produkt – “ciepłe okno” w systemie Progress Light.
Efektami projektu są:
– badania marketingowe na rynkach docelowych,
– udział w międzynarodowych targach branżowych organizowanych na rynkach docelowych,
– przygotowanie kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno – prawnego,
– przygotowanie planu szczegółowej kampanii promocyjnej,
Wartość projektu: 674 443,44zł
Kwota dofinansowania: 306 135,80 zł

 

Możliwość składania ofert na opracowanie modelu biznesowego i planu komercyjnego dla firm zainteresowanych współpracą.

381 /

Firma ATLANT Michał Mioduszewski zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na opracowanie modelu biznesowego i planu komercyjnego w ramach Działania 1.4.1 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej

Targi Construma – HUNGEXPO w dniach 07-10.10.2020

498 /

Nasi przedstawiciele będą obecni na targach Construma – HUNGEXPO odbywających się w dniach 07-10.10.2020.  Zapraszamy na nasze wspólne stoisko, gdzie udzielać będziemy konsultacji i doradztwa dla osób zwiedzających targi i wystawców.

Więcej

Targi BUILDING FAIR BRNO w dniach 26-29.02.2020

792 /

Targi BUILDING FAIR BRNO za nami.
Podczas targów mieliśmy okazję zarówno do prezentacji naszych produktów, zdobycia nowych kontaktów biznesowych jak i poznania tego prężnie rozwijającego się rynku. Stoisko Atlant cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających oraz wśród wystawców. Prezentowane produkty, zdobyły uznanie potencjalnych klientów. Cieszy nas to tym bardziej, że wymagający czescy klienci docenili nasze innowacyjne podejście oraz dbałość o jakość naszych okien.
Bezpośrednie spotkania dają niepowtarzalną okazję na zaprezentowanie naszej oferty szerokiej grupie odbiorców

Więcej

Okna i drzwi o właściwościach bakteriobójczych

1210 /

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse elementum.

Więcej

Powłoka „LOOK” – Więcej promieni w twoim domu

1297 /

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse elementum.

Więcej

2398 /

ATLANT Michał Mioduszewski z siedzibą przy ul. Klepackiej 1A, 15-634 Białystok uzyskał wsparcie na projekt nr POPW.01.02.00-20-0022/18 pn. „Internacjonalizacja szansą na rozwój przedsiębiorstwa ATLANT Michał Mioduszewski” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-20-0022/18-00 z dnia 14.12.2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Więcej

Masz pytanie? / У вас есть вопрос? / You have a question?
85 719 48 15
Facebook