Aktualności

Okna i drzwi o właściwościach bakteriobójczych

408 /

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse elementum.

Więcej

Powłoka „LOOK” – Więcej promieni w twoim domu

457 /

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse elementum.

Więcej

949 /

ATLANT Michał Mioduszewski z siedzibą przy ul. Klepackiej 1A, 15-634 Białystok uzyskał wsparcie na projekt nr POPW.01.02.00-20-0022/18 pn. „Internacjonalizacja szansą na rozwój przedsiębiorstwa ATLANT Michał Mioduszewski” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-20-0022/18-00 z dnia 14.12.2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Więcej

Masz pytanie? / У вас есть вопрос? / You have a question?
85 719 48 15
Facebook