Okna i drzwi o właściwościach bakteriobójczych

916 /
Facebook It
Tweet It
Pinterest It
Google Plus It

Antybakteryjne oddziaływanie srebra znane jest od wieków i ta właściwość tego metalu wykorzystywana była w wielu zastosowaniach „leczniczych”, również dla wytwarzania barier bakteriobójczych (jak np. srebro koloidalne). Aktualnie zastosowania srebra jako dodatku antybakteryjnego możliwe jest w wielu dziedzinach.

Wyeliminowanie możliwości zakażenia się bakteriami, np. Escherichia coli poprzez okna lub drzwi PCW. Escherichia coli to inaczej pałeczka okrężnicy potocznie nazywana bakteria koli – pod tą nazwa kryje się prawie 200 różnych bakterii należących do tego samego gatunku. Bakterie te, także w zmutowanej, szczególnie niebezpiecznej wersji, można spotkać prawie wszędzie. Do przeniesienia bakterii wystarczy kontakt z zanieczyszczonymi przedmiotami. E coli za pośrednictwem niemytych rak wędruje do ust, na skórę, na poręcze w autobusach, kierownice samochodów, klamki. Z przeprowadzonych badań wynika iż na próbce kontrolnej płytek z granulatu nie zawierającej nanosrebra po 24 h ujawniono 1 500 jtk. Natomiast na próbce badanej, z roztworem nanosrebra określono liczbę bakterii na poziomie 190 jtk. Oznacza to, iż w wyniku zastosowania roztworu nanosrebra badana płytka wykazała się bardzo wysoką aktywnością antybakteryjną – zmniejszenie z 1 500 jtk do190 jtk, co daje poprawę wskaźnika (zmniejszenie ilości żywych bakterii referencyjnych) o ponad 87%. Zahamowanie rozwoju pleśni na powierzchni profili PCW. Grzyby pleśniowe są naturalną częścią naszego środowiska ożywionego. Ich zarodniki można znaleźć prawie wszędzie, a wiec także we wnętrzach. Normalnie są one nieszkodliwe. Jeśli jednak stężenie grzybów pleśniowych przekroczy pewien określony poziom, mieszkańcy mogą zacząć mieć problemy zdrowotne. W licznych badaniach na temat wpływu grzybów pleśniowych na zdrowie dostrzega się związek między obciążeniem środowiska grzybami pleśniowymi i dolegliwościami dróg oddechowych. Wdychane z powietrzem zarodniki i produkty przemiany materii grzybów pleśniowych mogą wywoływać u człowieka reakcje alergiczne i podrażnienia.

Dzięki wynalazkowi wyeliminowane zostaje to zagrożenie.

Okna i drzwi z powłoką nanosrebro dostępna w liniach:  SILVER, SILVER STRONG, GOLD PROGRESS, REVLIS.

Masz pytanie? / У вас есть вопрос? / You have a question?
85 719 48 15
Facebook