Targi FENSTERBAU FRONTALE 12 – 15 Lipca 2022

861 /
Facebook It
Tweet It
Pinterest It
Google Plus It

Nasi przedstawiciele będą obecni na targach  FENSTERBAU FRONTALE 2022 odbywających się w dniach 12 – 15 Lipca 2022 r.
Zapraszamy na nasze wspólne stoisko, gdzie udzielać będziemy konsultacji i doradztwa dla osób zwiedzających targi i wystawców.

Informacje szczegółowe o targach i miejsce naszego stoiska:

Targi FENSTERBAU FRONTALE odbędą się Centrum targowo-wystawiennicze w Norymberdze:
NürnbergMesse GmbH
Adres: Messezentrum 1, 90471 Nürnberg, Niemcy

Godziny otwarcia targów:
12 – 14 Lipca 2022: 10:00 – 18:00
15 Lipca 2022: 10:00 – 17:00

Miejsce stoiska: Hall: Hall 7
Booth No.: 7-309

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O TARGACH DO POBRANIA

Udział w międzynarodowych targach branżowych jest jednym z efektów wsparcia na projekt nr POPW.01.02.00-20-0043/20 pn. „Internacjonalizacja w działalności firmy ATLANT Michał Mioduszewski” objętego umową o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-20-0043/20-00 z dnia 01.03.2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Wartość projektu: 674 443,44zł

Kwota dofinansowania: 306 135,80 zł

 

Masz pytanie? / У вас есть вопрос? / You have a question?
85 719 48 15
Facebook