Uzyskanie wsparcia z Funduszy Europejskich z projektu nr POPW.01.02.00-20-0043/20 pn. „Internacjonalizacja w działalności firmy ATLANT Michał Mioduszewski”

437 /
Facebook It
Tweet It
Pinterest It
Google Plus It

ATLANT Michał Mioduszewski z siedzibą przy ul. Świerkowa 5 , 18-106 Baciuty uzyskał wsparcie na projekt nr POPW.01.02.00-20-0043/20 pn. „Internacjonalizacja w działalności firmy ATLANT Michał Mioduszewski” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-20-0043/20-00 z dnia 01.03.2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.


Celem projektu jest internacjonalizacja przedsiębiorstwa na rynki Austrii i Niemiec w oparciu
o posiadany, konkurencyjny produkt – “ciepłe okno” w systemie Progress Light.
Efektami projektu są:
– badania marketingowe na rynkach docelowych,
– udział w międzynarodowych targach branżowych organizowanych na rynkach docelowych,
– przygotowanie kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno – prawnego,
– przygotowanie planu szczegółowej kampanii promocyjnej,

Wartość projektu: 674 443,44zł
Kwota dofinansowania: 306 135,80 zł

Masz pytanie? / У вас есть вопрос? / You have a question?
85 719 48 15
Facebook