Możliwość składania ofert na opracowanie modelu biznesowego i planu komercyjnego dla firm zainteresowanych współpracą.

136 /
Facebook It
Tweet It
Pinterest It
Google Plus It

Firma ATLANT Michał Mioduszewski zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na opracowanie modelu biznesowego i planu komercyjnego w ramach Działania 1.4.1 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Prosimy o dostarczenie ofert w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożyć ją osobiście) na adres podany w zapytaniu ofertowym lub wysłać na adres e-mail: naleznosci@okna-atlant.pl

Termin składania ofert: 27 listopada 2020 r. godz. 9.00.

PLIKI DO POBRANIA I WYPEŁNIENIA:

Formularz ofertowy

 

Oświadczenie – doświadczenie

 

Oświadczenie

 

Zapytanie ofertowe
Masz pytanie? / У вас есть вопрос? / You have a question?
85 719 48 15
Facebook